Commissie Onderscheidingen

Commissie Onderscheidingen

Sinds 2010 heeft de club de commissie onderscheidingen.
De leden van deze commissie zijn:

 • Voorzitter: Lambert van der Pols
 • Secretaris:  Ruud Harmsen
 • Lid: Marcel Leeuwerink

De commissie onderscheidingen is het onafhankelijk orgaan binnen de club, dat alle aanvragen tot onderscheiding beoordeelt aan de vooraf vastgestelde eisen en criteria, welke bij de betreffende onderscheiding horen. Zij controleert en toetst vervolgens de motivering van de aanvragen en wint, indien nodig, extra informatie in om haar motivering te ondersteunen.De eindbeoordeling omvat het afgeven van een onafhankelijk advies, welke het bestuur in de bestuursvergadering formeel zal afhandelen.

De criteria van deze onderscheidingen staan vermeld in het protocol, hetgeen als leidraad geldt voor het afhandelen van de aanvragen. Mocht u nader specifieke vragen hebben over het protocol dan wel een aanvraagformulier willen ontvangen (indien u het niet kunt downloaden), gelieve u zich te wenden tot het secretariaat van de commissie (onderscheidingen@rugbyclubhaarlem.nl).

Hieronder is een samenvatting opgenomen van soort onderscheiding, wie deze kan aanvragen en op welk moment en door wie deze wordt uitgereikt.

ONDERSCHEIDING:
VERSIERSELEN: AANVRAGEN / UITREIKING DOOR:
ERELID
 • Oorkonde erelid,
 • gouden speld,
 • vrijgesteld zijn van contributie
 • koperen naamplaatje ter vermelding op het RFC Haarlem Ereleden schild
Op voordracht van het bestuur of minimaal 5 gewone leden (art 5.1),  draagt het bestuur op basis van acclamatie de kandidaat voor aan de Algemene Vergadering.

Uitreiking op AV door:
voorzitter bestuur

 

LID VAN VERDIENSTE
 • Oorkonde lid van verdienste
 • zilveren speld
 • koperen naamplaatje ter vermelding op het RFC Haarlem
 • Lid van Verdienste schild
Op voordracht van het bestuur, een commissie of minimaal 5 leden (art. 3.1), draagt het bestuur op basis van acclamatie de kandidaat voor aan de Algemene Vergadering.

Uitreiking op AV door:
voorzitter bestuur

 

FOUNDER’S TROPHY
 • Inscriptie naam in beker Founder’s Trophy

 

Op voordracht van het bestuur, een commissie of minimaal 5 leden (art. 3.1), aan een lid of niet-lid die zich gedurende het kalenderjaar voor dan wel achter de schermen werkzaamheden van betekenis heeft verricht voor de club.

Uitreiking op de nieuwjaarsreceptie door:
voorzitter bestuur

 

JUBILARIS

30 jaar
40 jaar
50 jaar

 • Gekleurd speldje met embleem van Rugby Football Club Haarlem met getal 30, 40 of 50 jaar

 

De commissie ledenbeheer meldt de jubilarissen aan. De jubilaris wordt gehuldigd op de AV volgende op het jubileum moment.

Uitreiking op AV door:
voorzitter bestuur

 

SPELER VAN HET JAAR

Heren senioren
Dames senioren
Jeugdspeler CJC

 • Oorkonde speler van het jaar
 • clubstropdas
Stemrecht op de categorieën zijn zij die trainer, coach en of begeleider zijn.

Uitreiking einde seizoen BBQ (juni) door:
voorzitter bestuur

 

JEUGD TRAINER VAN HET JAAR

 

 

 • Oorkonde jeugd trainer van het jaar
 • clubstropdas

Op voordracht van de technische commissie of minimaal 5 leden (art. 3.1)

Uitreiking einde seizoen BBQ (juni) door:
voorzitter bestuur

Contact informatie

Welkom bij RFC Haarlem! We zijn blij je te mogen verwelkomen op onze website.  Hier vind je ons adres en overige contact informatie

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm