Gedragscode

De omgang tussen trainers, begeleiders, sporters laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden) of ter voorkoming een onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers en begeleiders in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de rugbysport in het algemeen te behouden.

Onze vertrouwenspersoon is José Brouwer, te bereiken via: vertrouwenspersoon@rugbyclubhaarlem.nl

Scroll to Top